Jaworzynka (Kopanice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z działkami stanowiącymi las i łąkę

Kmp 20/17 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 27 marca 2018r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


działka nr 1933/1 o pow. 0,1999 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt.127,76 m2; działka nr 1910 o pow. 0,2554 ha stanowiąca łąkę oraz działka nr 859 o pow. 0,0913 ha stanowiąca las, położona w miejscowości Jaworzynka 763 (przysiółek Kopanice)

posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00025139/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 177.000,00 zł
Rękojmia: 23.600,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Informacje dodatkowe

Dz. nr 1933/1 o powierzchni całkowitej 0,1999 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej z pustaka betonowo-żużlowego na fundamentach – ławy fundamentowe, piętrowym, niepodpiwniczonym, dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym, wzniesionym w latach 90-tych XX w. Teren nieogrodzony z zielenią przydomową.
Pow. użytkowa: 127,76 m2 (dane z obmiaru podczas oględzin)
Pow. zabudowy: 110,00 m2 (dane z ewidencji gruntów i budynków)

Dostępne uzbrojenie: energie elektryczna 230V/380V, woda, kanalizacja.

Budynek wzniesiono z pustaka na ławach betonowych, strop nad parterem żelbetowy, monolityczny. Od 8 lat budynek nie jest zamieszkiwany, co samo w sobie powoduje jego degradację. Pogłębiają ją powybijane szyby okienne oraz brak bieżących robót
konserwacyjnych. Zieleń przydomowa pozbawiona pielęgnacji. Stan techniczny budynku ogólnie ocenia się jako pogorszony, biorąc pod uwagę wiek i ponadnormatywne zużycie poszczególnych elementów budynków i zaniedbaną gospodarkę remontową. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa. Posadzki panele podłogowe względnie terakota. Schody betonowe,
oblicowane drewnem. Ściany częściowo oblicowane panelami, w łazience i częściowo w kuchni oblicowane płytkami ceramicznymi, w pozostałej części tynki cementowo-wapienne. Standard wykończenia i wyposażenia określa się jako przeciętny. Otoczenie stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, drobnych usług oraz zieleń z zabudową w przysiółku Kopanice.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5/2003 z dnia 6 lutego 2003 r. poz. 220

dz. nr 1933/1 mieści się w następującej jednostce strukturalnej:
19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

dz. nr 1910 mieści się w następującej jednostce strukturalnej:
16 R – tereny upraw polowych,

dz. nr 859 mieści się w następującej jednostce strukturalnej:
48 ZL – tereny zieleni leśnej, lasy ochronne.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.