Cieszyn – samochód osobowy Renault Kangoo rok prod. 2008

Km 1087/17

OBWIESZCZENIE
o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 28-11-2018 r. o godz. 10:00

pod adresem: 43-400 Cieszyn, Głęboka 53
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
samochód osobowy m-ki Renault Kangoo
nr rej. SCI 58982 rok prod. 2008,
VIN: VF1KW0CB640534283
diesel 1461,00 cm3, 78 KW,
wartość szacunkowa (1 szt.): 17 000,00 zł brutto
cena wywoławcza (1 szt.): 12 750,00 zł brutto


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię uiścić można na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 (wpłata zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji) lub w kasie kancelarii, która jest czynna w każdy poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.