Goleszów – lokal mieszkalny

Sygn. akt Kmp 11/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 23-08-2022r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 72 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

lokal mieszkalny nr 16 o pow. 45,00 m2 stanowiący przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem 295/10000 w nieruchomości wspólnej obj. KW nr BB1C/00072572/3 położonej w miejscowości Goleszów ul. Cieszyńska 29,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00072996/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 77 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 57 750,00 zł
Rękojmia – 7 700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny nr 16 jako przedmiot odrębnej własności położony w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 29.

POŁOŻENIE NA PIETRZE 2 piętro (ostatnie)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 40,70
PROGRAM UŻYTKOWY 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC; piwnica jako pomieszczenie przynależne o pow. 4,30 m2; łazienka i WC na strychu dostępne po przejściu przez klatkę schodową.
OPIS LOKALU lokal o przeciętnej funkcjonalności (pokoje dostępne zprzedpokoju, okna na jedną stronę budynku). Podłogi w
pokojach pokryte wykładziną rulonową na parkiecie, w łazience terakota, w WC gumoleum. Ściany tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi, w łazience i WC ściany i sufit oblicowane panelami ściennymi. Okna PCV. Typowa drewniana stolarka drzwiowa – nowa.
INSTALACJE wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania z kotłowni dla całego budynku na gaz ziemny.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/249/05 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA Goleszów, dz. nr 1348/45 znajduje
się w je obszarach oznaczonych symbolem: TU 2 – tereny usług z zielenią towarzyszącą.

 

 

 

Posted in Licytacje nieruchomości.