A A A

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

07-01-2015r.

 

UWAGA !

 

W związku z otrzymanym w dniu 05-01-2015r. zawiadomieniem z Sądu Rejonowego w Cieszynie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek uprzejmie informuje, że wpłat z tytułu rękojmi do uczestnictwa w licytacji nieruchomości należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek SR w Cieszynie prowadzony przez BGK

nr rachunku 88 1130 1017 0021 1000 4290 0004.

 

Od dnia 01-01-2015r. wpłaty z tytułu rękojmii nie będą przyjmowane gotówką w kasie sądu.


w załączeniu kopia informacji o zmianie sposobu wpłat sum depozytowych.

~~~~~~

 • 24.02.2015 godz. 10:00

  SKOCZÓW Harbutowice - II licytacja nieruchomości - budynek mieszkalno-usługowy

 • 24.02.2015 godz. 10:30

  WISŁA - I licytacja nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana (grunty orne i pastwiska trwałe o łącznej pow. 14260 m2)

 • 24.02.2015 godz. 11:00

  WISŁA - II licytacja nieruchomości - 1/2cz. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

 • 24.02.2015 godz. 11:30

  WISŁA - I licytacja nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym