Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Objazdowej

Km 435/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc że

w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 3421/3; 3423/5; 3423/6 i 3423/4, zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, całkowicie podpiwniczonym oraz budynkiem garażu, położona w miejscowości Brenna ul. Objazdowa  33A,

posiadająca księgi wieczyste w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00052406/3; BB1C/00059087/9; BB1C/00055577/3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 691 280,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 518 460,00 zł
Rękojmia 69 128,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Dodatkowe informacje

Nieruchomość położona jest w Brennej (strefa pośrednia) przy ulicy Objazdowej, stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu luźnej zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz turystyczno-rekreacyjnej. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, zieleń oraz
tereny rekreacyjne.

Nieruchomość składa się z 4 działek, w części zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa (z własnej studni – 60 m), kanalizacyjna, gazowa. Na dz. nr 3421/3 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy z przyziemiem, kryty dachówką oraz budynek garażu dwustanowiskowego z poddaszem, krytym dachówką. Konfiguracja terenu – znaczny spadek (jak na lokalne uwarunkowania) z wystawą południową. Otoczenie budynku zagospodarowane, ogrodzone, podjazdy i place postojowe utwardzone kostką betonową, zbocze umocnione betonowymi elementami ażurowymi. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, całoroczny.

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. nr 3421/3 o pow. 1318 m2. Kształt działki – foremny, zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym z przyziemiem, krytym dachówką. Podłogi – terakota, parkiet dębowy, piętro – panele podłogowe. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, alternatywnie z pieca na gaz oraz kominek. Na parterze ogrzewanie elektryczne – podłogowe.

Program użytkowy
Przyziemie: salon, kotłownia, łazienka, 2 pomieszczenia gospodarcze
Parter: 3 pokoje, łazienka, WC, kuchnia
Piętro: 4 pokoje, łazienka, pom. pomocnicze, WC
P.u.: 237,30 m2 (według danych z dokumentacji udostępnionej podczas oględzin)
Budynek z lat 96-97 XX w.

Dodatkowo na działce wzniesiony budynek garażu – parter + poddasze, murowany, kryty dachówką. P.u. garażu: 80,98 m2 (według danych z dokumentacji udostępnionej podczas oględzin) Teren działki ogrodzony, podjazdy utwardzone kostką betonową. Zieleń przydomowa niska i średnia. Dostępne media: w – z własnego ujęcia, k, e, g.

Dz. nr 3423/4 – przeznaczona w mpzp i użytkowana jako droga dojazdowa.

Budynek wzniesiony w latach 90-tych XX w. Do budowy użyto dobrej jakości materiałów. Standard wykończenia przyjmuje się na tle przyjętych do porównań jako przeciętny ( z uwagi na użyte materiały), stan techniczny jako dobry. Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne – zabudowa mieszkaniowa oraz zieleń. Teren wokół domu zagospodarowany, ogrodzony.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym uchwalą Rady gminy Brenna Nr XXIV/198/04 z dnia 16.09.2004 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 105, poz. 2949 z dnia 05.11.2004 r. przedmiotowa nieruchomość – położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
dz. 3423/4 – KD – tereny dróg dojazdowych północna część dz. 3423/6 – 7LS 61 – tereny lasów

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/55/2007 Rady Gminy Brenna z dnia13 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV//198/04 Rady Gminy Brenna z dnia 16. 09. 2004 r. przedmiotowa nieruchomość –
położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
dz. 3421/3, 3423/5, 3423/6 – 7 ME 63a – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej.

Posted in Licytacje nieruchomości.