Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Objazdowej

Sygn. akt Km 435/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I


oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 3421/3; 3423/5; 3423/6 i 3423/4, zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, całkowicie podpiwniczonym oraz budynkiem garażu, położona w miejscowości Brenna ul. Objazdowa 33A

posiadająca księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie nr BB1C/00052406/3; BB1C/00059087/9; BB1C/00055577/3.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 691 280,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 460 853,33 zł
Rękojmia – 69 128,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Dodatkowe informacje

Nieruchomość położona jest w Brennej (strefa pośrednia) przy ulicy Objazdowej, stanowi teren zlokalizowany w otoczeniu luźnej zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz turystyczno-rekreacyjnej. Otoczenie stanowią tereny mieszkaniowe, zieleń oraz tereny rekreacyjne.

Nieruchomość składa się z 4 działek, w części zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa (z własnej studni – 60 m), kanalizacyjna, gazowa. Na dz. nr 3421/3 wzniesiony został budynek mieszkalny, piętrowy z przyziemiem, kryty dachówką oraz budynek garażu dwustanowiskowego z poddaszem, krytym dachówką. Konfiguracja terenu – znaczny spadek (jak na lokalne uwarunkowania) z wystawą południową. Otoczenie budynku zagospodarowane, ogrodzone, podjazdy i place postojowe utwardzone kostką betonową, zbocze umocnione betonowymi elementami ażurowymi. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, całoroczny.

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. nr 3421/3 o pow. 1318 m2. Kształt działki – foremny, zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym z przyziemiem, krytym dachówką. Podłogi – terakota, parkiet dębowy, piętro – panele podłogowe. Ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, alternatywnie z pieca na gaz oraz kominek. Na parterze ogrzewanie elektryczne – podłogowe.

Program użytkowy
Przyziemie: salon, kotłownia, łazienka, 2 pomieszczenia gospodarcze
Parter: 3 pokoje, łazienka, WC, kuchnia
Piętro: 4 pokoje, łazienka, pom. pomocnicze, WC
P.u.: 237,30 m2 (według danych z dokumentacji udostępnionej podczas oględzin)
Budynek z lat 96-97 XX w.

Dodatkowo na działce wzniesiony budynek garażu – parter + poddasze, murowany, kryty dachówką. P.u. garażu: 80,98 m2 (według danych z dokumentacji udostępnionej podczas oględzin) Teren działki ogrodzony, podjazdy utwardzone kostką betonową. Zieleń przydomowa niska i średnia. Dostępne media: w – z własnego ujęcia, k, e, g.

Dz. nr 3423/4 – przeznaczona w mpzp i użytkowana jako droga dojazdowa.

Budynek wzniesiony w latach 90-tych XX w. Do budowy użyto dobrej jakości materiałów. Standard wykończenia przyjmuje się na tle przyjętych do porównań jako przeciętny ( z uwagi na użyte materiały), stan techniczny jako dobry. Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne – zabudowa mieszkaniowa oraz zieleń. Teren wokół domu zagospodarowany, ogrodzony.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym uchwalą Rady gminy Brenna Nr XXIV/198/04 z dnia 16.09.2004 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 105, poz. 2949 z dnia 05.11.2004 r. przedmiotowa nieruchomość – położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
dz. 3423/4 – KD – tereny dróg dojazdowych północna część dz. 3423/6 – 7LS 61 – tereny lasów

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/55/2007 Rady Gminy Brenna z dnia13 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV//198/04 Rady Gminy Brenna z dnia 16. 09. 2004 r. przedmiotowa nieruchomość –
położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
dz. 3421/3, 3423/5, 3423/6 – 7 ME 63a – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej.

Posted in Licytacje nieruchomości.