Cieszyn – młynek do kawy GAGGIA i kuchenka mikrofalowa SHARP

Km 1795/14

OBWIESZCZENIE
o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00

pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 20 (Restauracja „Starówka”)
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


1. Młynek do kawy – elektryczny GAGGIA MILANO (1,00 szt.)
wartość szacunkowa (1 szt.): 150,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 112,50 zł

2. Kuchenka mikrofalowa SHARP kolor srebrny (1,00 szt.)
wartość szacunkowa (1 szt.): 250,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 187,50 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.