Cisownica – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Jodłowej

Km 966/10 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

działka nr 1035/36 o pow. 949 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 297 m2, położona w miejscowości Cisownica ul. Jodłowa  1,

posiadająca księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00041613/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 448.920,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 299.280,00 zł
Rękojmia: 44.892,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości. Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Posted in Licytacje nieruchomości.