Jaworzynka – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (przysiółek Jasie)

Sygn. akt Km 439/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 16 października 2019r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

działka nr 226/2 o pow. 1091 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80-tych XXw. o pow. użytkowej 120 m2, położona w miejscowości Jaworzynka 18 (przysiółek Jasie)

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00058020/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 313 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 234 750,00 zł
Rękojmia – 31 300,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003. Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowe informacje:

Dz. nr 226/2 o powierzchni całkowitej 0,1091 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej z pustaka na fundamentach i piwnicy kamiennych ze starego budynku, piętrowym z jednym pokojem na poddaszu, podpiwniczonym, krytym onduliną, wzniesionym w latach 80-tych XX w. oraz wiatą garażową pod tarasem. Teren ogrodzony z zielenią przydomową.
Pow. użytkowa: 120,00 m2 (dane z decyzji podatkowej)
Pow. zabudowy: 89,00 m2 (dane z ewidencji gruntów i budynków)

Budynek składa się z następujących pomieszczeń:
Podpiwniczenie: pomieszczenia gospodarcze
Parter: 2 pokoje, łazienka, kotłownia
Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka
Poddasze: 1 pokój
Dostępne uzbrojenie: energie elektryczna, woda, szambo.
Budynki wzniesiono z pustaka na kamiennych fundamentach starego budynku. Stan techniczny budynku ocenia się jako przeciętny, biorąc pod uwagę wiek i normatywne zużycie poszczególnych elementów budynków i normalną gospodarkę remontową. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa. Posadzki w pokojach – deska, na parterze panele podłogowe. W łazience i korytarzu na parterze terakota. Schody drewniane. Ściany częściowo oblicowane drewnem, w łazience i częściowo w kuchni oblicowane płytkami ceramicznymi, w pozostałej części tynki cementowo-wapienne. Standard wykończenia i wyposażenia określa się jako przeciętny. Otoczenie stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, drobnych usług
oraz zieleń z zabudową w przysiółku Jasie.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 5/2003 z dnia 6 lutego 2003 r. poz. 220 dz. nr 226/2 mieści się w następującej jednostce strukturalnej:
4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Posted in Licytacje nieruchomości.