Kowale – Mercedes-Benz A160 ’98

Km 1932/15

OBWIESZCZENIE
o drugiej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2018 r. o godz. 10:00

pod adresem: 43-430 Kowale, Centralna 68
odbędzie się druga licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
samochód osobowy Mercedes-Benz A160, r. prod. 1998,
nr rej. SCI 66245
kolor: fiolet; benzyna, poj. 1.6 l.;
VIN: WDB1680331J041559
wartość szacunkowa (1 szt.): 4 500,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 2 250,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.