Mnich – prawo własności lokalu mieszkalnego

Sygn. akt Km 205/20 i Km 723/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 16-09-2022r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala nr 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

oznaczonej jako:

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 41,04 m2 (w tym piwnica o pow. 3,78m2) wraz z udziałem związanym z własnością lokalu, położony na parterze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego położonej w miejscowości: Mnich, ul. Bielska 25,

posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie KW nr BB1C/00086291/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 84 000,00 zł
Rękojmia – 11 200,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodatkowy opis:

POŁOŻENIE NA KONDYGNACJI parter
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 37,26 m2
Mnich, ul. Bielska 25/3 11
PROGRAM UŻYTKOWY 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
OPIS LOKALU Lokal o dobrej funkcjonalności, stan techniczny lokalu przeciętny, podwyższony standard wykończenia i wyposażenia lokalu (dobrej jakości materiały wykończeniowe, dobra jakość robót wykończeniowych).
INSTALACJE wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. z kotłowni w budynku
INNE Piwnica jako pomieszczenie przynależne o pow. 3,78 m2

Lokal mieszkalny znajduje się w ogólnie przeciętnym stanie technicznym. Posadzki w stanie technicznym dobrym – terakota w kuchni i łazience panele podłogowe w przedpokoju i w pokojach. Ściany oblicowane płytkami ceramicznymi w łazience oraz częściowo w kuchni, pozostałe – gładź gipsowa. Stolarka okienna PCV. Lokal remontowany w 2015 r.

Według informacji uzyskanej od dłużnika na dzień oględzin lokal nie był ubezpieczony.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym, przyjętym UCHWAŁĄ NR XVIII/125/2012 RADY GMINY CHYBIE z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie przedmiotowa działka (97/45, 97/59) znajduje się w obszarze planu oznaczonym symbolem: C MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Posted in Licytacje nieruchomości.