Samochód osobowy BMW 525D XDRIVE rok prod. 2011

Sygn. akt Kmp 43/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

27-10-2022 r. o godz. 11:30

pod adresem: 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 385 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy BMW 525D XDRIVE, nr rej. SCI 2381H, r. prod. 2011 VIN: WBAXB91070DW44953

Cena szacunkowa: 50 000,00-zł
Cena wywoławcza: 37 500,00-zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.