Samochód osobowy Opel Vectra rok prod. 2006

Sygn. akt GKm 68/20, GKm 56/20, Kmp 27/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

28-10-2022 r. o godz. 11:30

pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1 (kancelaria komornika) odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy m-ki OPEL Vectra rej. SCI 28640 rok prod. 2006, WIN:W0L0ZCF3561102989
poj. 1910 cm3, diesel, dowód rej. DR/BA0 0032567, karta pojazdu AAB 3034783

Cena szacunkowa: 11 000,00-zł
Cena wywoławcza: 5 500,00-zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię uiścić można na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 (wpłata zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji) lub w kasie kancelarii, która jest czynna w każdy poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

 

Posted in Licytacje ruchomości.