Samochód osobowy Toyota Corolla

Sygn. akt Km 626/20, Km 1015/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 16-11-2021r. o godz. 14:00

w Kancelarii Komornika Jacka Jarka w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy Toyota Corolla rej. SCI 86623 rok prod. 2001, silnik 1995 cm3 diesel, dowód rej. DR/BAM 0296514′; karta pojazdu:AAA 8634909 nr WIN:JT152DEB000003078

stan licznika na dzień 27-09-2021r. : 254 040 km
szt. 1,00
Cena szacunkowa: 3 500,00-zł
Cena wywoławcza: 2 625,00-zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.