Udział 1/4 części w sam. os. Suzuki Grand Vitara rok prod. 2007

Sygn. akt Kmp 41/21, Km 886/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

28-10-2022 r. o godz. 10:00

pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1 (kancelaria komornika) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
udział 1/4 części w sam. osobowym Suzuki Grand Vitara, r. prod. 2007, nr rej. SCI 65088 poj. 1995 cm3, benzyna, VIN: JSAJTD54V00224352

Cena szacunkowa: 6 250,00-zł
Cena wywoławcza: 4 687,50-zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię uiścić można na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 (wpłata zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji) lub w kasie kancelarii, która jest czynna w każdy poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.