Ustroń – ciągnik samochodowy DAF FT XF 105

Km 1268/18

OBWIESZCZENIE
o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 14-08-2018 r. o godz. 09:00

pod adresem: 43-450 Ustroń, Bładnicka 67
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
ciągnik samochodowy DAF FT XF 105, rok prod. 2007, nr rej. SCI39300
VIN: XLRTE47MS0E767948
wartość szacunkowa (1 szt.): 61 500,00 zł (brutto)
cena wywoławcza (1 szt.): 46 125,00 zł (brutto)

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.