Ustroń – nieruchomość gruntowa jako przedmiot użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Skoczowskiej

Km 2202/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc że

w dniu 23 października 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

działka nr 384/201 oraz działka nr 384/262 o łącznej pow. 100m2, jako przedmiot wieczystego użytkowania wraz z prawem własności budynku usługowo – mieszkalnego, parterowego z mieszkalnym poddaszem w zabudowie szeregowej, położonej w miejscowości Ustroń ul. Skoczowska  47G,

posiadającej księgi wieczyste w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00043932/3 i nr BB1C/00062513/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 177 000,00 zł
Rękojmia: 23 600,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Posted in Licytacje nieruchomości.