Ustroń – samochód ciężarowy Volskwagen LT 35 rok prod. 2000

Km 2163/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 7 listopada 2018r. o godz. 10:30

pod adresem: 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64
(siedziba Budmax Ciepło Sp. z o.o. – tereny byłej „Kuźni”)

odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


samochód ciężarowy m-ki Volkswagen LT 35
nr rej. SCI 89348 rok prod. 2000
poj. 2461,00 cm3 diesel,
VIN : WV1ZZZ2DZYH036636
wartość szacunkowa (1 szt.): 7 000,00 zł (brutto)
cena wywoławcza (1 szt.): 3 500,00 zł (brutto)


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię uiścić można na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 (wpłata zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji) lub w kasie kancelarii, która jest czynna w każdy poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.