Ustroń – samochód osobowy Volkswagen Touareg ’05

Km 1622/18

OBWIESZCZENIE
o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 27-08-2019 r. o godz. 09:00

pod adresem: 43-450 Ustroń, Szeroka 45A
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
samochód osobowy m-ki VW Touareg nr rej. SCI 61644, rok prod. 2005
2461 cm3, 128KW;
VIN : WVGZZZ7LZ6D011080
wartość szacunkowa (1 szt.): 40 000,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 30 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji.

Rękojmię można uiścić także na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003, zaksięgowaną na tym rachunku najpóźniej na dzień poprzedzający dzień, na który wyznaczono termin licytacji.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.