Wisła – drewniany pawilon handlowy (niezwiązany trwale z gruntem)

Km 750/18

OBWIESZCZENIE
o drugiej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 29-05-2019 r.

o godz. 09:00

pod adresem: 43-460 Wisła, 1 Maja 69
odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
pawilon handlowy o drewnianej konstrukcji
(niezwiązany trwale z gruntem)
wartość szacunkowa (1 szt.): 10 400,00 zł
cena wywoławcza (1 szt.): 5 200,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię uiścić można na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 (wpłata zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który wyznaczono termin licytacji) lub w kasie kancelarii, która jest czynna w każdy poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i czasie oznaczonym jak wyżej.

Posted in Licytacje ruchomości.