Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Na Groń

Km 2331/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc.

że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI


działka gruntu nr 777/33 oraz działka gruntu nr 777/14 o łącznej pow. 3357m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 60-tych XXw. o pow. użyt. 197,63 m2 (rozbudowany i zmodernizowany w latach 90-tych XXw.), budynkiem gospodarczym konstrukcji murowano-drewnianej oraz garażem konstrukcji drewnianej, położona w miejscowości Wisła ul. Na Groń  18,

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00076499/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 570 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 427 500,00 zł
Rękojmia: 57 000,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca dz. nr 777/33, 777/14 o pow. łącznej 3357 m2. Kształt działek zbliżony do foremnego prostokąta. Działki zabudowane budynkiem mieszkalnym, piętrowym całkowicie podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej.
Pow. użytkowa kondygnacji nadziemnych: 197,63 m2 (według danych z inwentaryzacji). Pow. zabudowy: 101,00 m2 (według danych z ewidencji gruntów i budynków). Budynek wzniesiony w latach 60-tych XX w., w latach 90-tych XX w. rozbudowany i zmodernizowany. Budynek gospodarczy z lat 60-tych XX w. konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej (w części dwukondygnacyjny) o p.u. 178,31 m2, pow. zabudowy 177,00 m2. Garaż konstrukcji drewnianej o p.zab. 20,16 m2.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.