Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Jesionowej

Km 999/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w zw. z art. 955 kpc. że

w dniu 23 października 2018r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

działka nr 406/23 o pow. 696 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 198,77m2 oraz budynkiem garażowym i gospodarczym, położona w miejscowości Wisła ul. Jesionowa  10

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00023773/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 420 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 315 000,00 zł
Rękojmia: 42 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość składa się z jednej działki, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (rok budowy – lata 70-te XX w.). Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. Na dz. nr 406/23 wzniesiony został budynek mieszkalny, pięciokondygnacyjny (półpiętra), całkowicie podpiwniczony, kryty stropodachem. Otoczenie budynku zagospodarowane, ogrodzone, ogród z zielenią przydomową średnią i wysoką, na działce wzniesiono również garaż i budynek gospodarczy – oba konstrukcji murowanej. Kształt działki korzystny, konfiguracja terenu – znaczny spadek. Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako przeciętne z uwagi na gęstą zabudowę. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Działka nr 406/23 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, pięciokondygnacyjnym (półpiętra), podpiwniczonym. Z uwagi na konfigurację ternu każda z kondygnacji tworzy półpiętro. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły i pustaka PGS, otynkowany z zewnątrz, na części elewacji okładzina ceglana, stropodach kryty papą termozgrzewalną, rynny i rury spustowe PCV. Okna PCV wymieniane w 2012 r., na I poziomie stare okna drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane, częściowo przeszklone, lakierowane i inne. Ściany i sufity w większości oblicowane okładzinami ściennymi tj. panelami fornirowanymi, lakierowanymi, sklejką, boazeriami, płytkami ceramicznymi. Podłogi w większości parkiety, panele podłogowe, w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach terakota. Klatka schodowa wewnętrzna żelbetowa, oblicowana drewnem. Balustrady balkonowe drewniane. Ogrzewanie c.o. z pieca na paliwo stałe.

Aktem prawa miejscowego kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnie obowiązującym planie miejscowym, przyjętym UCHWAŁĄ NR XXXVIII/598/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły
z wyłączeniem niektórych terenów przedmiotowe działki znajdują się w jednostkach planu oznaczonych symbolem:
dz. 406/23 – L1MN1 – tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do
wysokości 550 m n.p.m.

Posted in Licytacje nieruchomości.