Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym i użytkowym przy ul. Wyzwolenia 48

Km 1372/12 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,

że w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

działka nr 3604/5 o pow. 1709 m2 zabudowana budynkiem pensjonatowo – restauracyjnym, piętrowym z użytkowym poddaszem o pow. użyt. 437,51 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt.73,55 m2, położona w miejscowości Wisła ul. Wyzwolenia 48

posiadająca księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00001193/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.326.000,00 zł
Cena wywoławcza – 2/3 wartości oszacowania 884.000,00 zł
Rękojmia 132.600,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości. Rękojmię można uiścić na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003 lub złożyć w kasie komornika w gotówce, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Nieruchomość usytuowana jest w centralnej strefie w skali miasta (ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta), w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Wyzwolenia – łączącej Wisłe Centrum z Wisłą Malinka i Czarne. Przedmiot wyceny stanowi działka usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Jonidło”, w pobliżu stacji narciarskiej „Nowa Osada”.

Wyceniana nieruchomość składa się z jednej działki, która jest zabudowana budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym oraz budynkiem gospodarczym. Dostępne uzbrojenie stanowią sieci energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna.  Na dz. nr 3604/5 wzniesiony został budynek pensjonatowo-restauracyjny, piętrowy z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony oraz budynek gospodarczy. Otoczenie budynku zagospodarowane, ogrodzone z placem zabaw i parkingiem od ul. Wyzwolenia. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Gościejów.

Dz. 3604/5 o pow. 1709 m2 ma kształt foremnego trapezu. Działka zabudowana budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym, piętrowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym. Budynek konstrukcji murowanej z cegły, stropy żelbetowe, pokrycie dachu – gont bitumiczny. Budynek wykończony w dobrym standardzie – okna PCV, drzwi typowe płycinowe, posadzki – terakota, względnie panele podłogowe w pokojach i części restauracyjnej. Ściany malowane farbami akrylowymi, w łazienkach oraz pomieszczeniach kuchennych oblicowane płytkami ceramicznymi. Elewacja – tynk akrylowy. Do budynku został dobudowany taras z oknami aluminiowymi i zadaszony płytami poliwęglanowymi (przekrycie ze wszystkich stron), stąd wlicza się go do powierzchni użytkowej. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wisły pod nr 250.

Rok budowy: Lata między I i II Wojną Światową, ostatni remont w latach 2010-2014)
P. zab.: 152,00 m2 (według danych z ewidencji gruntów)
P.u.: 437,51 m2 (według danych z obmiaru, zgodnie z PN 70)

Na dz. 3604/5 wzniesiono również budynek gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja – fundamenty betonowe, ściany nadziemia murowane, dach konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Budynek wykończony w dobrym standardzie – okna PCV, drzwi typowe płycinowe, posadzki – terakota, względnie panele podłogowe w pokojach. Ściany malowane farbami akrylowymi, w łazienkach oraz pomieszczeniach kuchennych oblicowane płytkami ceramicznymi. Elewacja – tynk akrylowy. Instalacje: e,w,k,g, c.o. z sąsiedniego budynku.

P. zab.: 86,00 m2 (według danych z ewidencji gruntów)
P.u.: 73,55 m2 (według danych z obmiaru, zgodnie z PN 70)

Budynki poddane remontom w latach 2010-2014. Do budowy i remontów użyto dobrej jakości materiałów. Standard wykończenia przyjmuje się jako dobry ( z uwagi na użyte materiały i jakość wykonania), stan techniczny jako dobry. Otoczenie i sąsiedztwo określa się jako korzystne – zabudowa pensjonatowa oraz tereny rekreacyjne. Teren działki zagospodarowany z placem zabaw dla dzieci i parkingiem, ogrodzony.

Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości – dz. 3604/5 może być wykorzystany zgodnie z aktualnym przeznaczeniem tzn. na cele pensjonatowo-restauracyjne, co jest zgodne z ustaleniami mpzp.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/336/2002 Rady Miasta Wisła w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów z dnia 29 maja 2014 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 3330 z dnia 12 czerwca 2014 r. przedmiotowa działka (3604/5 ) położona jest w jednostce oznaczonej symbolem:
G2 U – tereny zabudowy usługowej komercyjnej.

Posted in Licytacje nieruchomości.