Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym przy ul. Malinka

Km 3007/16 i inne

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w zw. z art. 955 kpc, że

w dniu 13 marca 2018r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


działka gruntu nr 4992/3 o pow. 0,0580 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, konstrukcji drewnianej na podmurówce kamiennej, parterowy z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 150,00 m2, położona w miejscowości Wisła ul. Malinka  1,

posiadającej księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00021183/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 266.000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania: 199.500,00 zł
Rękojmia: 26.600,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Pgr. 4992/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym konstrukcji drewnianej, w niewielkiej części murowanej na podmurówce kamiennej, parterowym z użytkowym (mieszkalnym) poddaszem, krytym blachą, wzniesionym w latach 60-tych XX w., rozbudowanym w roku 1979. Pokrycie dachu – blacha, rynny i rury spustowe – PCV, elewacja drewniana, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, względnie boazeria drewniana. Ściany w łazience i kuchni częściowo oblicowane płytkami ceramicznymi. Podłogi – wylewka betonowa w nowszej części pokryta wykładziną rulonową, w części starszej budynku deski podłogowe. Ogrzewanie budynku – c.o. z pieca na paliwo stałe, pozostały także kaflowe piece.

Budynek składa się z następujących pomieszczeń:
parter – pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC,
poddasze – 3 pokoje + mały pokoik na strychu (dostęp po drabinie strychowej)
Pow. użytkowa: (dane z dokumentacji budowlanej) 150,00 m2.
Okna w budynku – drewniane, skrzynkowe

Budynek parterowy w południowej części pgr. 4992/3 konstrukcji murowanej z pustaka, stropodach kryty papą mieści jedno pomieszczenie oraz łazienkę, pow. użytkowa – 24,00 m2. Szopa o powierzchni 8 m2 ujęta w ewidencji budynków, jak podaje Właścicielka, rozpadła się i została rozebrana. Podany w ewidencji gruntów rok budowy budynków to odpowiednio 1946 oraz 1947, co różni się od podanego wieku budynków przez Właścicielkę.

Stan techniczny budynków ocenia się jako pogorszony, biorąc pod uwagę wiek i ponadnormatywne zużycie poszczególnych elementów budynków i brak normalnej gospodarki remontowej. Wykończenie wewnętrznych elementów parterowego budynku o pow. 24 m2 wskazuje na nieodległy czasowo remont, jednak nieszczelności stropu spowodowały zawilgocenie i zagrzybienie ścian tego budynku. Standard wykończenia z uwagi na użyte materiały określa się jako niski.

Dostępne uzbrojenie: woda ze studni głębinowej, 3-komorowa oczyszczalnia ekologiczna, energia elektryczna.

Otoczenie stanowią tereny lasów, luźna zabudowa mieszkalna oraz potok.

Nieruchomość usytuowana jest w pośredniej strefie miasta Wisła, w Malince, w bezpośrednim sąsiedztwie skoczni narciarskiej im. Adama Małysza – lokalizację określa się jako korzystną. Przedmiot wyceny stanowi działka usytuowana w sąsiedztwie lasów, w bezpośredniej bliskości potoku. Brak dojazdu do przedmiotowej działki, dostęp pieszy poprzez mostek nad potokiem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wisła obejmującego obszar „Wisła-Malinka-Rówień” zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/260/2012. Rady Gminy Wisła z dnia 31 maja 2012 r. pgr. 4992/3 mieści się w następującej jednostce strukturalnej:
13 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m.n.p.m.

 

Posted in Licytacje nieruchomości.