Zbytków – własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Topolowej 32

Km 485/18 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że

w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 44,26 m2 wraz z udziałem 4426/71788 cz. związanym z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej obj. KW nr BB1C/00098184/4, położonej w miejscowości Zbytków ul. Topolowa  32,

posiadającej księgę wieczystą w Wydz. Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00101480/4

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170 000,00 zł
Cena wywoławcza – 3/4 wartości oszacowania 127 500,00 zł
Rękojmia 17 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Dodatkowe informacje

Budynek mieszczący wyceniany lokal zlokalizowany jest w Zbytkowie, w sąsiedztwie miasta Strumień, gdzie dominującym typem zabudowy są budynki mieszkalne jednorodzinne w luźnej zabudowie. Okolice ul. Topolowej stanowią pośrednią strefę gminy z nowopowstającą zabudową mieszkaniową i towarzyszącymi nieuciążliwymi usługami. Bezpośrednie otoczenie budynku w którym usytuowany jest wyceniany lokal stanowią budynki mieszkalne w niskiej zabudowie, budynki usługowe oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej typowe dla podmiejskiej zabudowy. Budynek mieszkalny, w którym położony jest wyceniany lokal mieszkalny został oddany do użytku w 2015 r. Dostęp do lokali mieszkalnych z 1 klatki schodowej. Elewacja budynku – tynk akrylowy, otoczenie budynku uporządkowane. Przed budynkiem plac zabaw, plac postojowy oraz garaż
wielostanowiskowy.

POŁOŻENIE NA KONDYGNACJI: I piętro
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 44,26 m2
PROGRAM UŻYTKOWY: 2 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój
OPIS LOKALU: Lokal o dobrej funkcjonalności, stan wyposażenia lokalu – wykończone pod klucz, wysoki standard wykończenia i wyposażenia lokalu (dobrtej jakości materiały wykończeniowe, dobra jakość robót wykończeniowych).
INSTALACJE: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie lokalu etażowe z pieca gazowego dwufunkcyjnego w łazience

Lokal mieszkalny znajduje się w ogólnie dobrym stanie technicznym. Posadzki w stanie technicznym dobrym – terakota w łaziece i przedpokoju, w pokojach panele podłogowe. Ściany oblicowane płytkami ceramicznymi w łazience oraz częściowo w kuchni, w przedpokoju i w pokojach malowane, sufity – malowane. Stolarka okienna PCV. Lokal użytkowany przez ok. 1 rok. Cechy rynkowe wycenianego lokalu określa się następująco:
Stan wykończenia lokalu:  wykończony pod klucz
 Standard wykończenia i wyposażenia:  wysoki
 Funkcjonalność:  dobra

Posted in Licytacje nieruchomości.