A A A

Aktualności

07-01-2015r.

 

UWAGA !

 

W związku z otrzymanym w dniu 05-01-2015r. zawiadomieniem z Sądu Rejonowego w Cieszynie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek uprzejmie informuje, że wpłat z tytułu rękojmi do uczestnictwa w licytacji nieruchomości należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek SR w Cieszynie prowadzony przez BGK

nr rachunku  88 1130 1017 0021 1000 4290 0004.

 

Od dnia 01-01-2015r. wpłaty z tytułu rękojmii nie będą przyjmowane gotówką w kasie sądu.


w załączeniu kopia informacji o zmianie sposobu wpłat sum depozytowych.