Samochód osobowy Toyota Corolla

Sygn. akt Km 626/20, Km 1015/19 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2021r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Jacka Jarka w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są […]

Czytaj dalej

Hażlach – działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym

Sygn. akt Km 773/19; Km 774/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04 listopada 2021r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. […]

Czytaj dalej

Kończyce Małe – działka gruntu (udział 1/2)

Sygn. akt Km 1940/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04 listopada 2021r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Zebrzydowice – działki gruntu

Sygn. akt Km 1239/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-10-2021 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – […]

Czytaj dalej

Kiesielów – działka gruntowa niezabudowana (udział 1/3)

Sygn. akt Km 345/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-10-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala […]

Czytaj dalej