Kostkowice – udział 1/2 cz. w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dworskiej 70

Sygn. akt Km 804/16; Km 529/19; Km 530/19; Km 686/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 października 2019r. o godz. 10:40 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Leszna Górna – prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Granicznej 7

Sygn. akt Km 67/16; Km 2080/17; Km 750/18; Km 2218/18; Km 1229/16; O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 października 2019r. o godz. 08:30 […]

Czytaj dalej

Jaworzynka – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (przysiółek Jasie)

Sygn. akt Km 439/15 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 października 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Kiczyce – udział 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

Sygn. akt Km 2764/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 października 2019 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. […]

Czytaj dalej