Puńców – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej

Sygn. akt Km 4160/14 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Cieszyn – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej przy ul. Schodowej

Sygn. akt Km 3158/17; Km 459/15; Km 2700/15; Km 2251/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Na Kępkę

Km 3197/17 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Skoczów – stacja paliw przy ul. Cieszyńskiej

Sygn. akt Km 936/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Zbytków – własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Topolowej 32

Km 485/18 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 11:30 w […]

Czytaj dalej

Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Objazdowej

Km 435/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc że w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Jesionowej

Km 999/15 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8, sala […]

Czytaj dalej

Cieszyn – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Mokrej

Km 1315/18 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej