Jaworzynka – nieruchomość gruntowa (zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z działką niezabudowaną)

Sygn. akt Kmp 189/93 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 sierpnia 2019r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Ustroń – samochód osobowy Volkswagen Touareg ’05

Km 1622/18 OBWIESZCZENIE o pierwszej licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 r. o godz. 09:00 pod adresem: 43-450 Ustroń, Szeroka 45A odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: samochód osobowy m-ki VW Touareg nr rej. […]

Czytaj dalej