Ustroń – ciągnik samochodowy DAF FT XF 105

Km 1268/18 OBWIESZCZENIE o pierwszej licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2018 r. o godz. 09:00 pod adresem: 43-450 Ustroń, Bładnicka 67 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: ciągnik samochodowy DAF FT XF 105, rok […]

Czytaj dalej

Kończyce Małe – nieruchomość gruntowa niezabudowana w sąsiedztwie ul. Korczaka

Kmp 67/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Cieszyn – udział 1/2 cz. w nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Łanowej

Km 184/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Skoczów (Harbutowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym poł. przy DW 941

Km 1452/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Na Groń

Km 2331/14 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej