Wisła – nieruchomość gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 573/20, Km 292/22 i GKm 29/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-12-2022r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy […]

Czytaj dalej

Wisła – prawo użytkowania wieczystego działek zabudowanych budynkiem DW CISÓWKA

Sygn. akt Km 573/20, Km 61/22, Km 204/22, Km 274/22, Km 275/22, Km 646/22 GKm 29/22, Km 292/22, Km 459/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w […]

Czytaj dalej

Hażlach – nieruchomość gruntowa zabudowana

Sygn. akt Km 773/19 i Km 774/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24-11-2022r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej