Hażlach – samochód osobowy Fiat Marea Weekend rok prod. 2000

Km 2195/17 OBWIESZCZENIE o pierwszej licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 r. o godz. 09:00 pod adresem: 43-419 Hażlach, Lipowa 15 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: samochód osobowy m-ki Fiat Marea Weekend nr […]

Czytaj dalej

Wisła – drewniany pawilon handlowy (niezwiązany trwale z gruntem)

Km 750/18 OBWIESZCZENIE o drugiej licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2019 r. o godz. 09:00 pod adresem: 43-460 Wisła, 1 Maja 69 odbędzie się druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: pawilon handlowy o drewnianej konstrukcji (niezwiązany […]

Czytaj dalej

Brenna – udział 1/4 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jawornik

Sygn. akt Kmp 86/10 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04 lipca 2019r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Ustroń-Lipowiec – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bernadka

Sygn. akt Km 484/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Skoczów (Wilamowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego gospodarstwa rolnego przy ul. Iskrzyczyńskiej 12

Sygn. akt Km 2097/18; Km 2153/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. […]

Czytaj dalej