Cieszyn – nieruchomość handlowo-usługowa przy ul. Zaleskiego 3

Km 2353/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 983 kpc. że w dniu 27 listopada 2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Kończyce Małe – nieruchomość gruntowa niezabudowana w sąsiedztwie ul. J. Korczaka

Kmp 67/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27 listopada 2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Na Kępkę

Km 3197/17 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 27 listopada 2018r. o godz. 10:00 w […]

Czytaj dalej

Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym i użytkowym przy ul. Wyzwolenia 48

Km 1372/12 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 10:00 w […]

Czytaj dalej