Pruchna – lokal mieszkalny z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz 1/4 udział w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Sygn. akt Km 2292/18, Km 1134/19, Km 1208/19, Km 1210/19, Km 395/20, Km 394/20, Km 705/20, Km 706/20, Km 66/22, Km 221/22 oraz Km 720/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z […]

Czytaj dalej

Goleszów – udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Sygn. akt Km 2191/18, Km 2189/18, Km 918/19, Km 1120/18, Km 1121/18, Km 1099/18 oraz Kms 319/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-02-2023r. o […]

Czytaj dalej

ISTEBNA – nieruchomość gruntowa niezabudowana (grunty orne i pastwiska)

Sygn. akt Km 111/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-02-2023r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala […]

Czytaj dalej

ISTEBNA – działka gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 738/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-02-2023r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 – sala […]

Czytaj dalej

ISTEBNA – udział 1/2 nieruchomość gruntowa niezabudowana

Sygn. akt Km 2071/18 i Km 838/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-02-2023r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej