Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Jesionowej

Km 999/15 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w zw. z art. 955 kpc. że w dniu 23 października 2018r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Wisła – nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Kopydło

Kmp 4/13 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 23 października 2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Ustroń – nieruchomość gruntowa jako przedmiot użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Skoczowskiej

Km 2202/16 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc że w dniu 23 października 2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej

Cieszyn – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Mokrej

Km 1315/18 i dalsze O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc. że w dniu 23 października 2018r. o godz. 10:00 w […]

Czytaj dalej