Brenna – udział 1/4 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jawornik

Sygn. akt Kmp 86/10 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04 lipca 2019r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Ustroń-Lipowiec – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bernadka

Sygn. akt Km 484/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Skoczów (Wilamowice) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego gospodarstwa rolnego przy ul. Iskrzyczyńskiej 12

Sygn. akt Km 2097/18; Km 2153/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. […]

Czytaj dalej

Brenna – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Objazdowej

Sygn. akt Km 435/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Cieszyn – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej przy ul. Schodowej

Sygn. akt Km 3158/17; Km 459/15; Km 2700/15; Km 2251/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej