Ustroń Hermanice – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. J. Sztwiertni

Sygn. akt Km 751/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 grudnia 2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Wisła – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i garażowym przy ul. Jesionowej

Sygn. akt Km 999/15 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Goleszów – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami przetwórni odpadów przy ul. Przemysłowej

Sygn. akt Km 1950/17 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej

Jaworzynka – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (przysiółek Czerchla) i działka gruntu (przysiółek Szkawlonka)

Sygn. akt Kmp 189/93 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Puńców – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej

Sygn. akt Km 4160/14 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej

Kostkowice – udział 1/2 cz. w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dworskiej 70

Sygn. akt Km 804/16; Km 529/19; Km 530/19; Km 686/19 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 października 2019r. o godz. 10:40 w Sądzie Rejonowym […]

Czytaj dalej