Brenna – udział 1/4 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jawornik

Sygn. akt Kmp 86/10 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04 lipca 2019r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 […]

Czytaj dalej