Rudnik – udział 1/2 część w nieruchomości

Sygn. akt Km 1826/14 oraz Km 1827/14 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23-11-2022r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej […]

Czytaj dalej